ส่วนหนึ่งของสตริงหรือฟังก์ชั่น / วิธีการที่ส่งกลับส่วนหนึ่งของสตริง

ฟังก์ชั่น substring / วิธีการมาส่วนใหญ่ในสองรุ่น:

  • พารามิเตอร์ฟังก์ชั่น: ดัชนี start และ length
    • เวอร์ชัน SQL ใช้รสชาตินี้โดยเฉพาะเมื่อใช้การจัดทำดัชนีแบบดัชนี เดียว
  • พารามิเตอร์ฟังก์ชั่น start ดัชนีและดัชนี end ภาษาที่คล้ายกัน C (รวมถึง Java ) ใช้รสนี้และใช้ดัชนี เป็นศูนย์

คำนิยาม

  • substring คือ string มีอยู่ใน string กำหนด

  • substring สามารถเริ่มต้นด้วยดัชนีใด ๆ ของ string กำหนดและสิ้นสุดที่ดัชนีใด ๆ ภายใน string กำหนดหลังจากการเริ่มต้น

  • นี่อาจเป็น string ว่างเปล่า string ที่ให้ทั้งหมดหรือ string สั้นกว่าซึ่งครอบคลุมโดย string กำหนด

ดูเพิ่มเติมที่